รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

ต้อนรับปีใหม่ มาออกรถใหม่ กับ กรุงศรี นิว คาร์ รับ 2,000 บาททุกคัน เมื่อสมัครสินเชื่อผ่านช่องทางออนไลน์

10 ม.ค. 65 9,238
ระยะเวลา 04 ม.ค. 31 มี.ค. 65
 
รับทุกคัน 2,000 บาท เมื่อออกรถกับ กรุงศรี ออโต้
*พิเศษเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาที่สมัครสินเชื่อ กรุงศรี นิว คาร์ ออนไลน์ ผ่านช่องทาง กรุงศรี ออโต้ (www.krungsriauto.com, Krungsri Auto PromptStart, LINE Official Account,  Facebook และ GO by Krungsri Auto แอพพลิเคชั่น) ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565  และได้รับอนุมัติสินเชื่อเป็นเลขที่สัญญา และรับรถภายใน 30 เมษายน 2565 ได้รับสิทธิ์รับ บัตรของขวัญกรุงศรี(Krungsri Gift Card) มูลค่ารวม 2,000 บาท  (มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 2 ใบ)
 
รับข้อเสนอโดนใจกับ กรุงศรี นิว คาร์
 • ดาวน์เริ่มต้นที่ 5%*
 • ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันเฉพาะผู้สมัครที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
 • ผ่อนสบายสูงสุด 84 เดือน
 • ให้บริการสินเชื่อและรู้ผลอนุมัติทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด เสาร์-อาทิตย์
 • ให้บริการทุกโชว์รูมที่เข้าร่วมทั่วประเทศ
* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงินสินเชื่อ เงินดาวน์ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณา จากยี่ห้อ รุ่น รวมถึงรายได้และสถานภาพของผู้ขอสินเชื่อ ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร
 
หมายเหตุ : เงื่อนไขนี้ไม่สามารถใช้กับเงื่อนไขสินเชื่อ สำหรับธุรกิจรถเช่า รถรับจ้าง รถทดลองขับ รถสำหรับผู้บริหาร และการขายกลุ่ม(Fleet)
 
สำหรับพนักงานประจำ
 • ใช้เอกสารเพียงสลิปเงินเดือน + บัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน (หากไม่มีสลิปเงินเดือน >> คลิกเพื่ออ่านเอกสารทั้งหมด)
 • กรณีประกอบอาชีพ เป็นข้าราชการ ใช้เอกสารหนังสือรับรองรายได้ ซึ่งเป็นตามรูปแบบมาตรฐาน ประกอบการพิจารณา 
 • รู้ผลอนุมัติภายใน 24 ชม. เมื่อส่งเอกสารครบถ้วน
เงื่อนไขและข้อกำหนด บัตรของขวัญกรุงศรี (Krungsri Gift Card)
 • บัตรนี้ออกโดย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) การใช้บัตรเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • บัตรนี้ใช้ได้เฉพาะการรูดซื้อสินค้าและบริการ ณ ร้านค้าที่มีเครื่องหมาย visa ในประเทศไทยเท่านั้น ไม่สามารถถอน หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • กรณีบัตรหมดอายุแล้ว จะไม่สามารถใช้งานได้อีก โดยวันหมดอายุจะระบุบนหน้าบัตรทุกใบ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการรับ/คืนบัตร ยกเลิกบัตร หรือชดเชยความเสียหายกรณีบัตรชารุด หรือสูญหาย
 • บัตรนี้สามารถเปลี่ยนมือได้ ธนาคารไม่สามารถทารายการอายัดบัตร และไม่รับผิดชอบกรณีบัตรสูญหาย
 • กรณีที่บัตรหมดอายุ สามารถนำบัตรมาติดต่อขอรับเงินคืนได้ที่สาขาของธนาคาร ภายใน 60 วัน นับจากวันหมดอายุที่ระบุบนหน้าบัตร
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บัตร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สอบถามยอดเงินคงเหลือได้ที่ สาขาของธนาคารทุกแห่ง
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นไปตามประกาศธนาคาร
 • สามารถสอบถามรายละเอียดและแจ้งเรื่องขอตรวจสอบรายการได้ที่ Call Center 1572
คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อ รถใหม่
กรณีบุคคลธรรมดา
 • ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีอายุ 20 - 65 ปี ณ วันทำสัญญา
 • ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย
 • ชาวต่างชาติต้องยื่นสำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน และต้องมีผู้ค้ำประกันที่มีสัญชาติไทย
 • อายุงาน อย่างน้อย 1 ปี
กรณีนิติบุคคล
 • จดทะเบียนอย่างน้อย 1 ปี และประกอบกิจการอยู่ภายในประเทศไทย เช่น บมจ.,บจก. , หจก., หสน.
เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ รถใหม่
กรณีบุคคลธรรมดา
 • บัตรประชาชน ตัวจริงและสำเนา
 • ทะเบียนบ้าน(ถ้ามี)
 • เอกสารแสดงรายได้
 • กลุ่มรายได้ประจำ แสดงสลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
 • อาชีพอื่นๆ แสดงบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 3 เดือน
 • แผนที่ที่อยู่ปัจจุบันและสถานที่ทำงาน
กรณีนิติบุคคล
 • หนังสือรับรองนิติบุคคล (ฉบับปัจจุบัน) อายุคัดลอกไม่เกิน 3 เดือน
 • ภพ.20
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลทุกราย
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป ของนิติบุคคล
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน
 • งบการเงินย้อนหลัง 1 ปี
 • สำเนาเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาเอกสารการเสียภาษี เช่น ภงด.50 หรือ ภงด.51 และ ภพ.30
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัทมหาชนจำกัด ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 • แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและสถานประกอบกิจการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1572
แท็กที่เกี่ยวข้อง ออกรถใหม่ สมัครออนไลน์ กรุงศรี นิว คาร์ กรุงศรี ออโต้
ช่องทางติดตาม Money Guru


ดีล / โปรโมชั่นแนะนำ


Page was generated in 0.02886700630188